Història

Història

Any 1179

Primera cita històrica de “Gras buach”.

“El 1179, batlle de Vilafranca va rebre del B. de Gras Buach el pa i el vi que, de la seva batllia, sortissin pel Sr. rei”. La cita la trobem a E.E. (GG.CC.) vol 5 pàg 128.

Segle XII

Els Suriol, gentilici de Súria, es desplaçaren des del Bages cap al Penedès per repoblar el territori de frontera entre cristians i musulmans.

Abans del 1300

Es construeix la Capella de Sant Pau de Grabuac. restaurada el 1627.

Segle XV

Es construeix el “Castell de Grabuac”
Construït damunt de l’antiga Quadra (sX) de Grabuac en el segle XV, passarà a ser la residència dels Senyors de Font Rubí

Segle XVI

EL “Castell de Grabuac” esdevé la capital del terme.
Grabuac degut a la seva ubicació privilegiada al costat de la carrerada (camí de pas dels ramats transhumants).

D’aquesta edificació del segle XV avui en dia en queden part de l’antic celler i dels graners situats a la part nord de la edificació actual i assegurats per uns grans contraforts de carreus.

Any 1624

Venda de la meitat indivisa de la propietat a l’Ordre de St Joan de Jesusalem.

Any 1627

Restauració de la Capella de can Suriol dedicada a Sant Pau.

Any 1808

Pas documentat i violent de les tropes franceses.

Segle XVII

A principis del segle XVII la família Suriol esdevenen masovers dels Senyors de Font-rubí al Castell de Grabuac.

Any 1864

Gràcies a la desamortització de Madoz, Pau Suriol i Casanoves obté la propietat del Castell de Grabuac.

Any 1890

Aparició de la fil·loxera que mata totes les vinyes i es comença la replantació amb les varietats empeltades.

Any 1900

Replantació de les vinyes amb els peus americans.

Any 1930

Compra del primer tractor i per tant mecanització de la finca.

Segle XX

La mecanització permet destinar la major part de les terres al cultiu de la vinya.

Any 1936

Es crema l’altar barroc de la capella de can Suriol de Grabuac.

Durant l’inici de la Guerra Civil Espanyola es va cremar la capella de Sant Pau de talla de fusta.

Any 1940

Francisco Suriol Mestre, mestre en el treball i adobat de la terra i coneixedor de molts secrets del vi, de qui hereta una tradició mil·lenària, inicia la elaboració de vins embotellats.

Any 1980

En Francesc Suriol Cantí, llicenciat en química i enòleg format a Barcelona, Vilafranca i Montpeller, i gràcies a l’ajut i col·laboració familiar sobretot del seu pare inicia l’embotellat del vi i producció de caves per la seva comercialització sota la marca Suriol, el cognom de la família.

Any 1985

Primera ampolla de vi DO Penedès al mercat amb la marca Suriol.

Any 1987

Primera ampolla de cava al mercat amb la marca Suriol.

Any 1990

Es decideix treballar la vinya sense fer servir adobs inorgànics, ni pesticides ni herbicides de síntesi, d’herbicides ja mai se n’hi havia usat.

Any 1996

Inscripció del celler al CCPAE.

Certificació ecològica per a totes les vinyes de la propietat que en aquell moment eren 18Ha.

Any 2003

Recuperació de la fusta de Castanyer juntament amb la boteria Torner per a la realització de bocois pel vi.

Any 2006

Assís Suriol agafa les regnes de l’elaboració.

Any 2007

Primer vi elaborat a la família sense la utilització de sulfurós.

Any 2009

Rehabilitació de l’antic Celler del Castell de Grabuac com a “sala Castell de Grabuac” apta per la realització de multitud de esdeveniments tals com celebracions, àpats, tastos..

Any 2013

Creació de l’associació Terradinàmica per la promoció de la agricultura biodinàmica i realització dels primers tractaments biodinàmics a la finca.

Any 2015

Rehabilitació de part del Castell de Grabuac en Allotjament Rural en la modalitat de casa de poble independent.