Masia

L’home fa la casa, la casa fa l’home” (Francisco Suriol).

Els Suriol han fet el Castell de Grabuac i el Castell de Grabuac ha fet Suriol en una llarga tradició de vida pagesa.

És la masia que dóna sentit a la finca i a la vida de tota una família de pagesos. La finca s’articula al voltant de la masia del Castell de Grabuac situada al barri de Grabuac prop de Vilobí del Penedès en el terme municipal de Font-rubí.

El Castell de Grabuac és una Masia del sXV de doble façana, acaba sent dues cases en una, la part sud es el resultat d’una gairebé reconstrucció feta a finals del sXIX, aquesta part està formada per tres plantes com totes les cases pairals de l’època.

Per la cara Nord hi trobem la part que es va conservar de la vella construcció  del sXVI s’hi veu una façana renaixement amb grans contraforts i aparença de masia fortificada.

Per la part  sud hi ha l’entrada principal per a la família Suriol amb un espai enjardinat conegut com el baluard del castell.  L’entrada és la típica de les cases pairals de la zona amb cancell i doble porta  per a protegir de fred i calor. Hi ha força espais interessants com el menjador amb terra hidràulic i mobles originals fets “in situ”, la sala amb la galeria d’avantpassats, les habitacions que donen al baluard amb mobles antics o  la galeria xica, espai especialment agradable habilitat com a despatx biblioteca.