Sostenibilitat

Antigament ja es tenia consciència de que els recursos són limitats i que cal aprofitar al màxim les matèries primeres, reaprofitar-ne els residus i no malbaratar res. És per això que la teulada de la masia recull l’aigua de pluja i s’emmagatzema en dos pous que ens servien i serveixen per regar o netejar. A més dels punts de reciclatge de plàstic, paper i vidre també tenim a l’hort un punt de compostatge de les matèries orgàniques d’on n’obtenim adob natural de qualitat. Des de fa uns anys també disposem de dues plaques solars que ens cobreixen una bona part de la energia que consumim.
Les decisions que prenem són úniques per cada cep, mai no apliquem receptes a les nostres vinyes sinó una viticultura mediterrània basada en la ecologia, la biodinàmica i tot el coneixement del nostres avantpassats pagesos.
L’any 1996 la finca fou certificada com a ecològica tot i que ja ho era molt abans però per a nosaltres el més important no és la certificació sinó la consciència i la filosofia de pagès o de la gent del lloc.
Utilitzem les pràctiques de conreu tradicionals que reforcen les capacitats d’autodefensa del sòl i del cep. No fem servir adobs inorgànics utilitzant els propis residus de la explotació com els sarments de poda, la brisa compostada, l’adob en verd aprofitant l’herba o l’adició puntual de fems animals treballats i compostats. Així mateix també cerquem la complicitat de la lluna i les influències astrals, que tot i que no són tant determinants com el nostre treball diari són un ajut sempre amatent si en respectes els cicles.
Per a la família Suriol la preservació del medi i la cura delicada de cada cep ens n’asseguren la seva salut i la de tots nosaltres. Per això mirem de ser proactius en la preservació de la diversitat, l’optimització i estalvi de recursos o el reaprofitament. Prop de la casa per exemple tenim un punt on fermentem el compost orgànic que ens servirà d’adob per a la vinya.
Els animals són una part indispensable en la concepció biodinàmica de la finca del castell de Grabuac. La seva feina principal és l’abonat de les nostres terres però al mateix temps ens serveixen per evitar que l’herba es faci massa gran.
En els emparrats de les vinyes utilitzem pals de castanyer dels boscos del Montseny sense cap tractament químic i deixant la escorça de l’arbre com a protecció natural.
A més de les pràctiques de reaprofitament i estalvi d’energia i matèries primeres en el celler realitzem algunes altres pràctiques que també considerem importants per preservar el medi ambient. Per exemple; les ampolles que comprem són sempre de la península ibèrica i en general a menys de 100km de casa com és el cas de les ampolles de cava que es fabriquen a Montblanc.

També és molt important treballar amb les ampolles amb menys pes del mercat ja que ambdós fets comporten una menor petjada de carboni tant per la fabricació del vidre com el transport dels vins.
Els taps que utilitzem sempre són de suro natural. Estem en contacte directe amb les sureres per saber els dies de la lleva i acompanyar-los per tal de poder seleccionar les millors parcel·les que després d’un any d’assecat podran conformar els nostres taps.

En aquests moments treballem només amb sureres que extreuen el suro a la província de Girona per tal d’afavorir el conreu de les suredes de la zona que són de difícil excés i amb pluviometries molt baixes que fa que les lleves només es puguin realitzar cada 12-18 anys. D’aquesta manera i també en el cas de les fustes de castanyer afavorim que els propietaris d’aquests entorns al seu torn i com nosaltres tinguin cura i preservin el seu entorn com fem nosaltres.
Per últim les contra etiquetes que utilitzem i imprimim nosaltres amb tota la informació són Stone Paper fetes de roca calcària, la més abundant a la terra i que ens evita utilitzar paper.