Les Masies han estat tradicionalment un model de vertebrar  i tenir cura del territori  de manera   sostenible i del que ara anomenem economia circular. A les masies els termes sostenibilitat autosuficiència, petjada mediambiental positiva i reaprofitament formen part de l’adn de les masies.  En totes les nostres decisions que afecten el dia a dia de l’empresa la sostenibilitat és un element.

"La ambició com a pagesos és fondre'ns amb el territori" – Francisco Suriol Mestre

Ens agrada la biodiversitat i creiem en un cultiu ecològic, biodinàmic i sobretot mediterrani de la nostra finca.  En els emparrats de les vinyes utilitzem pals de castanyer dels boscos del Montseny sense cap tractament químic i amb la pròpia escorça de l’arbre com a protecció natural. Mantenim una coberta vegetal permanent evitant al màxim el pas dels tractors. Gaudim d’un ramat d’animals que passa de forma esporàdica i ens abona el camp al mateix temps que sega les herbes.

A més de les pràctiques de reaprofitament i estalvi d’energia i matèries primeres en el celler realitzem d’altres pràctiques que també considerem importants per preservar el medi ambient. Només treballem amb les ampolles amb menys pes del mercat per a cada categoria de producte (reducció petjada de carboni), fabricades a la mateix península Ibèrica. Els taps que utilitzem sempre són de suro natural, de procedència de suredes situades al nord de Catalunya per tal de preservar el territori i les feines artesanals. En l’elaboració dels nostres bocois utilitzem fusta de castanyer del Montseny, una fusta de proximitat que destil•la territori.

La teulada de la masia del Castell de Grabuac on vivim, recull l’aigua de pluja i l’emmagatzema en dos cisternes que ens servien per regar o netejar. A més dels punts de reciclatge de plàstic, paper i vidre també tenim a l’hort un punt de compostatge de les matèries orgàniques d’on obtenim adob natural de qualitat. Des de fa uns anys també disposem de dues plaques solars que ens cobreixen una bona part de l’energia que consumim.