Sostenibilitat


Perquè allò que fem avui no ha comprometre el futur dels que ens seguiran.

Biodiversitat


La diferència ens fa únics i irrepetibles i crea un equilibri ecològic perfecte.

Tradició


Perquè cal traspassar coneixement, cultura i valors per possibilitar el futur.

Coneixement


Perquè la formació i les experiències fan que la intuïció sigui el toc final.

Responsabilitat social


Cada dia vetllem per mantenir la flama del nostre territori i la seva gent.

Qualitat


Treballant perquè la vida s’expressi en plenitud en els nostres vins.

Tastan's