Amb la desamortització de Madoz, Pau Suriol i Casanoves i Maria Queraltó es fan amb la propietat del Castell de Grabuac.