Construcció de l’espai de safreig conegut com a la Sínia de l’hort de Can Suriol.