Rehabilitació de l’antic corral, on hi teniem porcs, cabres i bestiar en general, per tal d’obtenir un nou espai polivalent més ampli, que avui en dia acull la botiga del Celler.