Es construeix el “Castell de Grabuac”
Construït damunt de l’antiga Quadra (sX) de Grabuac en el segle XV, passarà a ser la residència dels Senyors de Font Rubí.